Tıbbi Birimler:

 • Ameliyathane
 • Diyetisyen
 • Eczane
 • Görüntüleme
  • Röntgen
  • Mammografi
  • Tomografi
  • Kemik Dansitometri
  • I.V.P.
  • Ultrason
  • EMG
  • EEG
  • EKG
  • EKO
 • Laboratuvar
  • Biyokimya
  • Mikrobiyoloji
  • Toksikoloji
  • Uroflowmetri
  • Patch
  • Prick
  • Solunum Fonksiyon Testleri (SFT)
  • İşitme Testi (ODYO)
 • Sağlık Kurulu
 • Sterilizasyon