Hastane Birimleri Telefon Rehberi

Santral 0312 580 83 95
Faks  0312 580 84 04
Başhekimlik 0312 580 81 81-82
O.S.B. İvedik Semt Polikliniği  0312 394 78 34
Acil Servis  3011
Ameliyathane 3170
Arşiv 2252
Ayniyat 1504 - 1451
Bilgi İşlem Birimi 2311
Danışma 1072
Eczane 3172
Evde Sağlık 4027
Fatura Birimi 2311
Gider Tahakkuk (Muhasebe) 1161
İstatistik 3171
Kalite Birimi 4022 - 4024
Laboratuvar 2162
Maaş Mutemetliği 1150
Meslek Polikliniği 3131 - 4011
Personel Birimi 1160
Radyoloji 1052
Sağlık Kurulu 2251
Satın Alma Birimi 1030 - 3161
Sosyal Hizmet (Hasta Hakları) 2013 - 2025
Şoförler 2931
Teknik Servis 4040 - 4020
TİG 4034
Vezne 3071