Eposta:
  satinalma@ankarameslekhastanesi.gov.tr
Tel:
  (0312) 580 83 95 / 1030
Fax:
  (0312) 580 83 05