İdari Birimler:

 • Arşiv
 • Ayniyat
 • Bilgi İşlem
 • Çalışan Hakları ve Güvenliği Birimi
 • Çamaşırhane
 • Evrak
 • Gelir Tahakkuk-Fatura
 • Gider Tahakkuk-Muhasebe
 • Hastalık Servisi
 • İmza-Onay
 • İstatistik
 • Kurum Performans ve Kalite
 • Maaş Tahakkuk
 • Personel Servisi
 • Satın Alma
 • Sosyal Hizmet Birimi
 • Şoför
 • Teknik Servis
 • TİG
 • Vezne